Missie & Visie

 

Missie
Stichting Ocan biedt een platform waarop alle Caribische Nederlanders en aanverwante doelgroepen kunnen samenwerken om hun ambities en doelstellingen te realiseren voor henzelf en voor de gemeenschappen. 

Visie
Ocan is de cruciale speler om Caribische Nederlanders  en aanverwante doelgroepen in staat te stellen hun volledige potentieel te benutten in het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten.

 

Wat willen wij?

Te vaak zien wij dat in organisaties, gezinnen en samenlevingen  onzorgvuldig met menselijk kapitaal omgesprongen wordt. Wij willen hier verandering in aanbrengen zodat de maatschappelijke en economische potentie van de Caribische (ei)landen en inwoners de kans krijgt tot bloei te komen. Wij richten ons ook op aanverwante culturele doelgroepen waar wij een bijdrage kunnen leveren.

Hoe doen wij dit? Door het verbinden van human resources in Nederland, maar ook -met de samenwerkingspartners op de (ei)landen. Door het verbeteren van de Public Mental Health op gemeenschapsniveau. Door het versterken van de mentale veerkracht op individueel niveau. Door talentontwikkeling. Door het versterken van goed werkgeverschap. Door opvoedingsondersteuning. Door identiteitsversterking. Door het organiseren kortom, van een kansrijke en inspirerende context voor het lerende individu in samenleving, gezin en organisatie.

 

Login