Actualiteiten

Ocan herdenkt en eert de Caribisch-Nederlandse bijdrage aan de wereldvrede tijdens bijzondere bijeenkomst

ocan herdenking Van Ghentkazerne tweede wereldoorlogROTTERDAM— Op 3 mei organiseerde Stichting Ocan een ceremonie waarin de rol werd erkend van de Caribisch-Nederlandse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog en de moedige inspanningen van allen die vandaag de dag dienen in de strijdkrachten. De ceremonie vond plaats in de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Er waren ongeveer 100 aanwezigen, onder wie vertegenwoordigers van het Arubahuis en militairen in uniform.

Kort na het welkomstwoord werden de namen van 168 Caribische Nederlanders die overal ter wereld zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht door middel van een video onder live begeleiding van The Ambassador of Music, Anastacia Larmonie op de piano en een minuut stilte. Spoken word- artiest Brooklyn droeg een gedicht voor van Walter Palm. 

Lees meer...

'Going to work for LAGO' - door Will Johnson

In aanloop naar de herdenking die plaatsvindt op dinsdag 3 mei 2016 publiceren wij enkele verhalen uit de Caribisch Nederlandse geschiedenis. Verder verwijzen wij in het bijzonder naar een deel van het onderzoek gedaan door KTLV ing. J Rozenburg. Tijdens deze herdenking zal Stichting Ocan stilstaan bij alle Caribische Nederlanders die zich hebben ingezet voor de wereldvrede sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij zullen deze militairen herdenken en eren. Verder zal er tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei een krans gelegd worden door Stichting Ocan

'Going to work for LAGO' 
Met dank aan historicus en veteraan-politicus Will Johnson. 

Lago main gate Saba Islander Blog Ocan herdenking Before the two oil refineries started on Curacao (SHELL 1915) and Aruba (ESSO 1929) especially the men of the Dutch Windward Islands went to places like Santo Domingo to work in the cane fields or to Bermuda to work in the Dry Docks. Others moved back and forth to New York where the Sabans would mostly sail out from to the rest of the world. The men would send back their earnings to their families back home. The work in the cane fields was seasonal work and many of those who went to Santo Domingo, mostly men from St.Maarten and to a lesser extent to Cuba would return to the island after the cane cutting period was over.

Foto: Hoofdpoort terrein Esso-raffinaderij

Lees meer...

‘Aviation over our islands during World War II’ - door Will Johnson

In aanloop naar de herdenking die plaatsvindt op dinsdag 3 mei 2016 publiceren wij enkele verhalen uit de Caribisch Nederlandse geschiedenis. Verder verwijzen wij in het bijzonder naar een deel van het onderzoek gedaan door KTLV ing. J Rozenburg. Tijdens deze herdenking zal Stichting Ocan stilstaan bij alle Caribische Nederlanders die zich hebben ingezet voor de wereldvrede sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij zullen deze militairen herdenken en eren. Verder zal er tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei een krans gelegd worden door Stichting Ocan

‘Aviation over our islands during World War II’
Met dank aan historicus en veteraan-politicus Will Johnson.

 Saba Saba Islander Blog herdenking tweede wereldoorlog


One of my earliest memories of when I was a child is when my father came riding home on the Governor’s horse. He was a foreman for public works then. He was working on the building of the road leading from the Bottom in the direction of the Windwardside. Years before that, he had worked on the road as it was being built from the Fort Bay to The Bottom. The Governor had asked him to take care of his horse while he was on St. Maarten.  We had recently moved from our home and farm at Behind-the-Ridge to the home of my aunt in Windwardside. That was something unheard of in those days, but my mother insisted that she wanted her boys to get some kind of education and we would overcome all difficulties in order to achieve her goal.

 


Foto: Saba vanuit de lucht. Jaren '40. 

Lees meer...

37 Caribisch Nederlandse gesneuvelden WOll ‘ontdekt’.

“Sabaanse Thelma Polak omgekomen in Sobibor; (…) Charles Marius Debrot sneuvelt in meidagen bij verdediging Koninklijk huis.”. De Antillen in de Tweede Wereldoorlog, Jos Rozenburg (2014).

Op oorlogsmonumenten in Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint-Eustatius staan de namen vermeld van 129 ‘Antillianen’ die sneuvelden of omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Op 3 mei 2016 zullen sprekers Sergeant-majoor Elvis Manuela, Roy Pieters  en KTLV ing. Jos Rozenburg voordrachten geven over dit belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van de eilanden en de huidige inzet van onze miltairen voor de wereldvrede over de hele wereld tijdens 'Caribische Nederlanders in dienst van de wereldvrede: verleden en heden'. Een door Stichting Ocan georganiseerde avond.

Onderzoeker Rozenburg is echter na langdurig onderzoek tot de ontdekking gekomen dat 37 Antilliaanse oorlogsslachtoffers ontbraken.  De reden hiervoor was dat veel oorlogsarchieven decennialang gesloten bleven. Dat schrijft de onderzoeker in zijn boek De Antillen in de Tweede Wereldoorlog, dat  sinds  5 mei 2014 in de boekhandels verkrijgbaar is.

Rozenburg, werkzaam bij Defensie en enige jaren gestationeerd op Curaçao, heeft op persoonlijke titel 8 jaar lang onderzoek gedaan naar de Caribisch-Nederlandse oorlogsslachtoffers. Van veel ‘Antilliaanse’ slachtoffers was heel weinig bekend. De onderzoeker wilde deze slachtoffers een gezicht geven en eren. De verhalen van hen staan in zijn boek.  

Lees meer...

Login